Tìm hiểu về công việc của Người đàm phán con tin | Thám tử tư Bình Dương

Đôi khi, một người có thể trở thành tội phạm trong lúc quẫn trí hoặc lúc gặp nguy hiểm khi bị dồn vào chân tường, họ sẽ tạo ra những tình huống mà họ có thể đe dọa gây hại cho người khác để tự cứu mình. Hoặc các vụ như cướp ngân hàng, nghi can thường đe dọa, bắt con tin nhằm tạo áp lực đòi hỏi, gây ra khủng hoảng. Để giải quyết những vụ việc như vậy mà không dùng đến vũ lực thì cần đòi hỏi kỹ năng và chiến thuật đặc biệt để mang đến giải pháp hòa bình. Và đó là nơi mà công việc của một người đàm phán con tin sẽ làm.

 

cong-ty-tham-tu-tu-o-tai-binh-duong-nguoi-dam-phan-con-tin-2 

 

Những người đàm phán con tin và khủng hoảng làm gì? | Công ty thám tử ở Bình Dương

 

Vai trò của người đàm phán con tin là để nói chuyện với các đối tượng liên quan và thuyết phục họ đầu hàng một cách hòa bình, mà không làm tổn thương bản thân hoặc người khác, giải quyết dứt điểm tình huống hỗn loạn tại hiện trường.

 

Các nhà đàm phán con tin – xử lý khủng hoảng sử dụng kỹ năng giao tiếp và kiến thức về tâm lý học để xác định ai là người chịu trách nhiệm hoặc kiểm soát trong tình trạng con tin hoặc khủng hoảng, tham gia vào cuộc đối thoại, đánh giá tình trạng của các đối tượng liên quan và chuyển thông tin quan trọng đến các nhân viên cảnh sát khác.

 

Thông tin mà họ có thể thu thập và cung cấp có thể giúp ảnh hưởng đến quyết định và hành động của nhân viên chỉ huy, và cuộc đối thoại mà họ tham gia có thể cứu mạng không chỉ bất kỳ con tin nào, mà còn giúp các sĩ quan và thậm chí cả những kẻ tình nghi nữa.

 

Làm thế nào để trở thành Người đàm phán con tin – Xử lý khủng hoảng | Dịch vụ thám tử tư tại Bình Dương

 

Hầu hết các nhà đàm phán bắt đầu làm việc với tư cách là nhân viên cảnh sát, điều đầu tiên bạn cần làm là đảm bảo bạn đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu của nhân viên cảnh sát và làm việc để trở thành cảnh sát.

 

Thông thường, các cơ hội đàm phán con tin là ở các cơ quan cảnh sát lớn hơn, và các cơ quan thực thi pháp luật cấp Tỉnh trở lên. Bạn phải phụ trách các vị trí đặc biệt, có thể là một vài năm trước khi bạn có thể đủ điều kiện để chuyển sang vị trí đàm phán khủng hoảng. Bạn có thể cần phải xây dựng nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác, bao gồm các nhóm phản ứng chiến thuật và điều tra hình sự.

 

Hội đồng đàm phán quốc gia (NCNA) khuyến nghị các nhà đàm phán tiềm năng có khả năng tự chủ cao, có thể giữ bình tĩnh ngay cả dưới áp lực to lớn, có kỹ năng giao tiếp phi thường, có thể sử dụng khả năng nghe tích cực và có thể làm việc tốt trong một đội.

 

Xem bài:

Thám tử tư Bình Dương

 

Các Nhà đàm phán con tin được đào tạo gì? | Văn phòng thám tử tư ở Bình Dương

 

Ban đầu, các nhà đàm phán thường nhận được ít nhất 40 giờ đào tạo về các chủ đề như tâm lý học, can thiệp khủng hoảng, lắng nghe tích cực và quản lý sự cố. Họ cũng xem xét các nghiên cứu tình huống và kịch bản nhập vai.

 

Sau khi được đào tạo, các nhà đàm phán sẽ tiếp tục được đào tạo nâng cao, xem xét hồ sơ vụ án trên toàn quốc và thiết lập mạng lưới với các chuyên gia đàm phán khủng hoảng khác để tìm hiểu và so sánh các cách, các vụ việc để có hiệu quả hơn trong công việc của họ.

 

cong-ty-tham-tu-tu-o-tai-binh-duong-nguoi-dam-phan-con-tin

 

Mức lương của Nhà đàm phán con tin như thế nào? | Thám tử tư chuyên nghiệp tại Bình Dương

 

Những người đàm phán về con tin và khủng hoảng thường kiếm được mức lương tương tự như bất kỳ nhân viên cảnh sát hoặc điều tra viên hình sự nào có cùng cấp bậc và năm phục vụ. Điều này có nghĩa là tùy thuộc vào bộ phận, trình độ học vấn và kinh nghiệm, các nhà đàm phán có thể nhận mức lương tương ứng hoặc đôi khi nhiều hơn.

 

Theo dữ liệu của Công ty thám tử Việt Nam Kỳ Phát, các nhà đàm phán con tin – xử lý khủng hoảng đã thành công trong việc đưa ra một kết luận an toàn, hòa bình và bất bạo động trong 79% cuộc gọi. Là một nhà đàm phán con tin, bạn cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho thường dân vô tội, nhân viên cảnh sát, và nghi phạm nghi ngờ an toàn và không bị tổn hại.

 

Xem thêm bài: Dịch vụ Vô hiệu hóa Spyware (Phần mềm gián điệp) trên điện thoại di động

Tìm hiểu về công việc của Người đàm phán con tin | Thám tử tư Bình Dương

cong-ty-tham-tu-tu-o-tai-binh-duong-cong-viec-nguoi-dam-phan-con-tin

 

Đôi khi, một người có thể trở thành tội phạm trong lúc quẫn trí hoặc lúc gặp nguy hiểm khi bị dồn vào chân tường, họ sẽ tạo ra những tình huống mà họ có thể đe dọa gây hại cho người khác để tự cứu mình. Hoặc các vụ như cướp ngân hàng, nghi can thường đe dọa, bắt con tin nhằm tạo áp lực đòi hỏi, gây ra khủng hoảng. Để giải quyết những vụ việc như vậy mà không dùng đến vũ lực thì cần đòi hỏi kỹ năng và chiến thuật đặc biệt để mang đến giải pháp hòa bình. Và đó là nơi mà công việc của một người đàm phán con tin sẽ làm.

 

Những người đàm phán con tin và khủng hoảng làm gì? | Công ty thám tử ở Bình Dương

 

Vai trò của người đàm phán con tin là để nói chuyện với các đối tượng liên quan và thuyết phục họ đầu hàng một cách hòa bình, mà không làm tổn thương bản thân hoặc người khác, giải quyết dứt điểm tình huống hỗn loạn tại hiện trường.

 

Các nhà đàm phán con tin – xử lý khủng hoảng sử dụng kỹ năng giao tiếp và kiến ​​thức về tâm lý học để xác định ai là người chịu trách nhiệm hoặc kiểm soát trong tình trạng con tin hoặc khủng hoảng, tham gia vào cuộc đối thoại, đánh giá tình trạng của các đối tượng liên quan và chuyển thông tin quan trọng đến các nhân viên cảnh sát khác.

 

Thông tin mà họ có thể thu thập và cung cấp có thể giúp ảnh hưởng đến quyết định và hành động của nhân viên chỉ huy, và cuộc đối thoại mà họ tham gia có thể cứu mạng không chỉ bất kỳ con tin nào, mà còn giúp các sĩ quan và thậm chí cả những kẻ tình nghi nữa.

 

Làm thế nào để trở thành Người đàm phán con tin – Xử lý khủng hoảng | Dịch vụ thám tử tư tại Bình Dương

 

Hầu hết các nhà đàm phán bắt đầu làm việc với tư cách là nhân viên cảnh sát, điều đầu tiên bạn cần làm là đảm bảo bạn đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu của nhân viên cảnh sát và làm việc để trở thành cảnh sát.

 

Thông thường, các cơ hội đàm phán con tin là ở các cơ quan cảnh sát lớn hơn, và các cơ quan thực thi pháp luật cấp Tỉnh trở lên. Bạn phải phụ trách các vị trí đặc biệt, có thể là một vài năm trước khi bạn có thể đủ điều kiện để chuyển sang vị trí đàm phán khủng hoảng. Bạn có thể cần phải xây dựng nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác, bao gồm các nhóm phản ứng chiến thuật và điều tra hình sự.

 

Hội đồng đàm phán quốc gia (NCNA) khuyến nghị các nhà đàm phán tiềm năng có khả năng tự chủ cao, có thể giữ bình tĩnh ngay cả dưới áp lực to lớn, có kỹ năng giao tiếp phi thường, có thể sử dụng khả năng nghe tích cực và có thể làm việc tốt trong một đội.

 

Các Nhà đàm phán con tin được đào tạo gì? | Văn phòng thám tử tư ở Bình Dương

 

Ban đầu, các nhà đàm phán thường nhận được ít nhất 40 giờ đào tạo về các chủ đề như tâm lý học, can thiệp khủng hoảng, lắng nghe tích cực và quản lý sự cố. Họ cũng xem xét các nghiên cứu tình huống và kịch bản nhập vai.

 

Sau khi được đào tạo, các nhà đàm phán sẽ tiếp tục được đào tạo nâng cao, xem xét hồ sơ vụ án trên toàn quốc và thiết lập mạng lưới với các chuyên gia đàm phán khủng hoảng khác để tìm hiểu và so sánh các cách, các vụ việc để có hiệu quả hơn trong công việc của họ.

 

Mức lương của Nhà đàm phán con tin như thế nào? | Thám tử tư chuyên nghiệp tại Bình Dương

 

Những người đàm phán về con tin và khủng hoảng thường kiếm được mức lương tương tự như bất kỳ nhân viên cảnh sát hoặc điều tra viên hình sự nào có cùng cấp bậc và năm phục vụ. Điều này có nghĩa là tùy thuộc vào bộ phận, trình độ học vấn và kinh nghiệm, các nhà đàm phán có thể nhận mức lương tương ứng hoặc đôi khi nhiều hơn.

 

Theo dữ liệu của Công ty thám tử Việt Nam Kỳ Phát, các nhà đàm phán con tin – xử lý khủng hoảng đã thành công trong việc đưa ra một kết luận an toàn, hòa bình và bất bạo động trong 79% cuộc gọi. Là một nhà đàm phán con tin, bạn cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho thường dân vô tội, nhân viên cảnh sát, và nghi phạm nghi ngờ an toàn và không bị tổn hại.

 

Tìm hiểu về công việc của Người đàm phán con tin, xử lý khủng hoảng, chuyên gia đàm phán, Công ty thám tử tư Kỳ Phát, Thám tử tư Bình Dương, Công ty thám tử ở Bình Dương, Văn phòng thám tử tại Bình Dương, Thám tử tư chuyên nghiệp Bình Dương, Thám tử giỏi uy tín, thuê thám tử Bình Dương, thám tử việt nam

 

Last modified on Thứ ba, 30 Tháng 10 2018 09:33